Diabetes

Diabetes kan op den duur voor veel lichamelijke problemen zorgen, onder andere aan de voeten. De podotherapeut speelt een belangrijke rol in de voetzorg voor mensen met diabetes.

Bij de diagnose diabetes heeft u meer kans op:

  • Neuropathie (beschadiging van de zenuwen)
  • Angiopatie (verminderde doorbloeding)
  • limited joint mobility (gewrichtverstijving)

Als de huisarts heeft geconstateerd dat u diabetes heeft, wordt u doorverwezen naar een podotherapeut.

De podotherapeut onderzoekt in hoeverre deze symptomen bij u van toepassing zijn en brengt ze in kaart door middel van een SIMS classificatie, aan de hand daarvan wordt uw zorgprofiel bepaalt en kan er een passend behandelplan opgemaakt worden.