Klachtenprocedure

Onderstaand ziet u hoe u kunt handelen wanneer u niet tevreden bent over het geleverde product en/of behandeling.

Als eerste  zal uw behandelaar samen met u bekijken of uw ontevredenheid weg te nemen is. Misschien kan een andere behandelaar binnen Beter Lopen al een verbetering aanbrengen. Wanneer e.e.a. ook op deze manier niet op te lossen is, kunt u schriftelijk een klacht indienen.

Bij behandeling van uw klacht worden de volgende stappen genomen:

 1. U ontvangt van ons een klachtenformulier. Dit klachtenformulier kunt u opsturen naar Beter Lopen in een bijgesloten gefrankeerde antwoordenveloppe of persoonlijk afgeven bij de balie van de hoofdvestiging in Deventer.
 2. De Klachtenfunctionaris neemt binnen 5 werkdagen contact met u op. Wij zullen er alles aan doen om in goed overleg uw klacht op te lossen.
 3. Mocht de Klachtenfunctionaris van mening zijn niet onafhankelijk de klacht op te kunnen lossen, wordt de klacht in behandeling genomen door de cliëntenraad. Zij zijn een onafhankelijk orgaan en brengen advies uit.
 4. Mocht de klacht niet oplosbaar zijn, dan kan het klachtenformulier op uw verzoek worden voorgelegd bij de Klachtencommissie waar ons bedrijf bij aangesloten is. Welke klachtencommissie het is, is afhankelijk van het hulpmiddel en/of de verleende zorg. De klachtencommissie van de orthopedisch schoentechnische voorzieningen en elastische  kousen is als volgt te bereiken:
  1. Klachtencommissie Orthopedische en Medische hulpmiddelen:
   Postbus 120
   3760 AC  Soest
   035-6037964
   klachten@nvos-orthobanda.nl
  2. De klachtencommissie van de medisch pedicure:
   Geschillencommissie Pro Voet
   Kerkewijk 69
   3901 EC Veenendaal
   klachtenfunctionaris@provoet.nl
  3. De klachtencommissie van de podotherapie (landelijke Klachtencommissie voor Paramedici):
   Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten
   Laapersveld 71
   1213 VB Hilversum
 1. Deze klachtencommissies doen een uitspraak over de door u ingediende klacht. De uitspraak is veelal een advies (de commissie heeft een bemiddelende rol) en kan geen bindende uitspraken doen en/of sancties opleggen. De geschillencommissie van Pro Voet kan dit laatste wel.
 2. Als ook bovengenoemde klachtencommissie van de NVOS-orthobanda er niet in slaagt uw klacht tot tevredenheid op te lossen is er sprake van een geschil. In dat geval kan deze (inclusief de uitspraak van de klachtencommissie) worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de SEMH. U kunt de Geschillencommissie als volgt bereiken:

Geschillencommissie SEMH
Postbus 526
2400 AM Alphen aan den Rijn
Email: info@semh.infoDe uitspraak van de Geschillencommissie van de SEMH is bindend. De Geschillencommissie van de SEMH doet uitsluitend een uitspraak over de kwaliteit van de geleverde dienst/product en niet over een tegemoetkoming van ondervonden schade. Daarvoor moeten de gebruikelijke wegen in het private recht worden gevolgd.Als  de klachtencommissies van de NVvP er niet in slaagt uw klacht tot tevredenheid op te lossen is er sprake van een geschil en/of wilt u een bindende uitspraak, dan kunt u zich wenden tot een patiënten- of consumentenorganisatie.

Let op: sommige klachtencommissies brengen kosten in rekening, wanneer u daar een klacht in behandeling laat nemen.